Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ _________________________

Niniejszy dokument dotyczy ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej: https://______________/ (dalej „Serwis”).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://_______________/ jest:

  Martyna Pawłowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
  ______________________________________
  NIP __________________________________
  e-mail: _______________________________

 • Pytania i wnioski dotyczące danych osobowych oraz woli skorzystania z przysługujących Użytkownikom praw prosimy składać na adres e-mail: ________________.
 • Dbając o prawo do prywatności Użytkowników Serwisu, Administrator zapewnia w szczególności ochronę ich danych osobowych oraz stosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych zapobiegających ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.
 • Działania powyższe są podejmowane w celu zapewnienia Użytkownikom poczucia bezpieczeństwa w zakresie ochrony ich prawa do prywatności na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym przepisów:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204];
  • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne [Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800].

Podstawa gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora

 • Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej przez Administratora usługi.

Zakres gromadzonych i przetwarzanych danych przez Administratora

 • Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Serwisu, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: adres e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści przesłanej do Administratora wiadomości.

Cel przetwarzania zgromadzonych przez Administratora danych

 • Dane zebrane za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane przez Administratora w celu:
  • wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • udzielnie odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej https:// ___________________ – przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług;
  • podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy, np.: przesłania dopasowanej do Użytkownika potrzeb oferty usług Administratora – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przeprowadzenie działań niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem;
  • przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę, tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu prezentacji ofert i warunków handlowych – przetwarzanie w oparciu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług;
  • statystycznym (w sposób zbiorczy);
 • Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika.
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:
  • zarządzania Serwisem;
  • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
  • badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics oraz GetResponse, jedynie w przypadku gdy dodatkowo prowadzone są kampanie mailingowe.

Okres przetwarzania zgromadzonych przez Administratora danych

 • Dane zebrane za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzanie wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj. np.: przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie otrzymane telefonicznie lub przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu ostatniego kontaktu.
 • W przypadku przetwarzania danych otrzymanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż do czasu jej odwołania.
 • Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia żądania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.
 • Dane udostępnione na podstawie zgody Użytkownika przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody.
 • Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie i nastąpić może poprzez złożenie stosownego oświadczenia osobiście w biurze Administratora, bądź też poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Administratora.
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przekazywanie zgromadzonych przez Administratora danych

 • Administrator może przekazywać dane osobowe zebrane za pośrednictwem Serwisu wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej, dostawcy usług marketingowych.
 • Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym ani do państw trzecich.

Prawa Użytkownika w zakresie danych osobowych

 • Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych osobowych posiada uprawnienia:
  • dostępu do danych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

Serwis korzysta z plików cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cel wykorzystania plików cookies

 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
  • późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

 • W ramach Serwisu wykorzystywane się następujące rodzaje plików cookies:
  • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
  • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
  • „własne” – zamieszczane przez Serwis;
  • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis.

Informacje pozyskane dzięki plikom cookies w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.

Zakres informacji zbieranych automatycznie

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.: w przeglądarce Chrome pod adresem internetowym https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl..

Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Zewnętrzne linki w Serwisie

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google+, w celu umożliwienia skorzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami.

Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Klauzula zgody na działania marketingowe do newslettera

zapisując się do newsletter’a wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Martyny Pawłowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ____________ z siedzibą w ____________(_______) przy ulicy _____________________ (NIP ____________), [Administrator Danych]. Mogę cofnąć zgodę w każdym czasie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Administrator Danych przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.

Klauzula zgody na kontakt do formularza kontaktowego

Informujemy, że wysyłając wypełniony formularz kontaktowy wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie przez Administratora Danych korespondencji zwrotnej na podany poniżej adres e-mail, a także na kontakt za pośrednictwem wskazanego przez Państwa numeru telefonu.

Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres _________________ spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest od Natalia Wójcik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ________________ z siedzibą w _____________ (_________) przy ulicy ________________ (NIP _________). Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do na adres ________________.

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

d
Sed ut perspiclatis unde olnis iste errorbe ccusantium lorem ipsum dolor